Full dên Honda Sonic hàng chính hãng Honda Indonesia

2.300.000 

Full dên Honda Sonic hàng chính hãng Honda Indonesia

Dên chính hãng dành cho Honda Sonic Winner thay thế.

Hàng chính hãng nhập tại Honda Indonesia. Dùng chung được cho Honda Winner