Chóa đèn lái Đèn hậu – Bộ dè sau Satria Fi Indonesia Raider Fi Việt Nam

1.100.000  980.000 

Bộ choá sau: 600k
Bộ dè sau ngắn hơn dè zin Việt Nam, gọn hơn, ko còn lổ sinhan giá 550

Full choá đèn lái, dè sau Indonesia gắn cho Suzuki Raider Việt Nam
Xin lh 0901 966996